12. Aprila 2024.

Akcija jedan navijač jedna stolica za tribine fudbalskog kluba Kaćuni.

Akcija “Jedan navijač – jedna stolica” već pokazuje odlične rezultate. Mnogo je onih koji su se odazvali i ovim putem još pozivamo one koji žele da budu među prvima.Kontakt i sve informacije mozete se javiti :Nedim A-061-618-790,Enes M-061-182-998,Elmin H-066-834-346

 1. VOĐA KAMBODŽE – IBRAHIM BULJINA BADE
 2. ASIM MEKIĆ
 3. HARIS MEKIĆ
 4. HARIS PAJIĆ
 5. EDIN ŠABANOVIĆ
 6. ADNA ŠABANOVIĆ
 7. GORAN ŠUŠNJA
 8. ENES MEKIĆ
 9. ARMIN HANDŽIĆ
 10. NEDIM ARNAUT
 11. NIJAZ ARNAUT
 12. EMRAH MEŠANOVIĆ
 13. HIDAJET MEŠANOVIĆ
 14. NIHAD FERHATOVIĆ
 15. RIJAD FERHATOVIĆ
 16. HAMDIJA MEŠINOVIĆ
 17. MEVLIDA MEŠINOVIĆ
 18. SULEJMEN MEŠINOVIĆ
 19. EMIN MEŠINOVIĆ
 20. ELMIN HODŽIĆ
 21. EDIN HODŽIĆ
 22. EDIN MEKIĆ
 23. ŠEMSUDIN MEKIĆ
 24. MUHAMED HUSKIĆ
 25. ADNAN ČOLO
 26. NEDŽAD HUSKIĆ
 27. FIKRET KARIĆ
 28. HARIS PAJIĆ
 29. NERMIN PUGONJA
 30. OSMAN IMAMOVIĆ
 31. ASIM ČAMDŽIĆ
 32. ADEM BULJINA
 33. FARUK MEHANOVIĆ
 34. EMIN MEHANOVIĆ
 35. MEHMED MEHANOVIĆ
 36. HILMO MEHANOVIĆ
 37. ALMIR KULIĆ
 38. BAKIR HODŽIĆ
 39. SENADIN FERHATOVIĆ je uplatio 10 stolica za tribinu na Čolopeku
 40. MUBDIN ALETIĆ je uplatio 10 stolica za tribinu na Čolopeku
 41. Prijatelji iz Nogometni klub “Romari” uplatili 4 stolice za tribinu
 42. RASIM LUŠIJA – RAJBA
 43. VAHIDIN LUŠIJA
 44. VEDAD LUŠIJA
 45. ELDAR LUŠIJA
 46. ĐENAN HODŽIĆ
 47. SABAHUDIN MEKIĆ
 48. HARUN MEKIĆ
 49. MIRSAD MUJIĆ
 50. EDINA BRKIĆ
 51. RIJAD BRKIĆ
 52. OMER HODŽIĆ – HASIN
 53. EDO SOFA
 54. ZLATKO KRIŠTO
 55. REMZIJA KUTIĆ
 56. ROBERT MARIĆ
 57. TAHIR LENDO
 58. SALKAN MERDŽANIĆ
 59. AMIR ŠEĆIBOVIĆ
 60. NISVET HRNJIĆ
 61. NAIL PROSJANOVIĆ
 62. ENES PROSJANOVIĆ
 63. ERVIN PROSJANOVIĆ
 64. FARIS PROSJANOVIĆ
 65. MUHAMED HUSKIĆ
 66. AHMED HUSKIĆ
 67. AHMED BULJINA
 68. BILAL ORMAN
 69. ADEM ORMAN
 70. SEJAD LUŠIJA
 71. NAZIF BRKIĆ – ČAPAN
 72. NASIH KERMO
 73. EDIN KURTODŽA
 74.  DANIEL NINIĆ je uplatio 10 stolica za tribinu