26. Maja 2024.

Fra Vice “Bio je jednostavno most između Boga i ljudi” kazao je mons.Tunjić.

Da se podsjetimo našeg Bosanskog franjevca koji je ostavio mnogo pozitivnog traga u srcima svih ljudi. Oni su simboli Bosne i Hercegovine i uvijek sa narodom kad je bilo najteže. Nisu samo čuvari Bosne i Hercegovine nego svih naroda koji žive u njoj pomagali te sa njim trpili djelelili dobro i zlo na ovom svijetu noseći svoj i tuđi križ na sebi kako bi kazali u narodu .Mnogi smo svjedoci vremena njihove požrtvovanosti i možemo reći za njih i sve da cemo im biti svjedoci “Bit ćete mi svjedoci (…) sve do kraja zemlje” (DJELA 1:7, 8). Dvije godine prije smrti iz Busovače je preselio u fojnički samostan gdje mu se zdravlje naglo počelo pogoršavati i gdje je završio ovozemaljski život. U 82. godini života, 54. godini svećeništva i 61. godini redovništva 30.12.2018 u bolnici Novoj Biloj preminuo je bosanski franjevac i svećenik fra Vinko Tomas, u narodu poznatiji kao fra Vice. Rođen je u mjestu Lug u župi Bugojno 11. siječnja 1937. godine. Pučku školu pohađao je u rodnom mjestu, a gimnaziju u Visokom. Franjevački habit obukao je 1958. godine. Teološki studij završio je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Svečane zavjete položio je 1964. godine, a godinu kasnije zaređen za svećenika. U Zagrebu je 1970. godine stekao magisterij iz oblasti pedagogije. Službu župnog vikara vršio je u Fojnici, Zenici, Vijaci, Rami/Šćitu, Kraljevoj Sutjesci, Gučoj Gori, Busovači, Jajcu, Livnu i Brestovskom. Župnik je bio u Bučićima, Varešu i Uskoplju.

Pokoj vječni daruj mu Gospodine i svjetlost vječna svijetlila mu, počivao u miru Božjem…Amen.